Ако си младеж, интересуващ се екология, то ти си човекът, когото търсим!

ComeОт За Земята търсим младежи, които да се включат в нашата дейност. Ще бъде създадена организация Млади приятели на Земята – България, чрез която младите хора ще са активни, както на местно, така и на международно ниво. Младежите ще могат да работят по основните теми на За Земята: Енергия и климат, Нулеви отпадъци, Храна и Земеделие, Добивни индустрии, Финансови институции. Освен работата по тези основни теми, младежите ще имат свободата да покажат своята креативност, тъй като ще имат и възможност да реализират и собствени проекти в областта на опазване на природата. Разбира се, нашите експерти ще подкрепят младежите при трудностите, които срещат, и ще работят с тях за постигане на отлични резултати.

Въпреки че има отделни групи млади хора активни по природозащитни теми в различни населени места, те не успяват да създадат устойчиво ядро около себе си. Чувстват се недостатъчно подготвени за активно гражданско участие, неподкрепени и без среда, от която да черпят вдъхновение, да споделят опит и чрез която да реализират идеи.

аллОт друга страна членството на България в ЕС отвори множество възможности за участие в младежки обмени, обучения, практики и стажове в страните- членки, включително и по приридозащитни теми. Голяма част от младежите не са информирани и не успяват да се възползват от ползите от приобщаването им към международна младежка общност, ангажирана с въпросите на опазване на природните ресурси и отговорното развитие.

В началото на есента ще проведем информационна кампания в университети в 4 града – София, Варна, Пловдив и Благоевград като ще представим дейността на За Земята, нашите ценности и идеи за бъдещето. По време на тази информационна кампания ще отделим специално внимание на начините да се включите в младежката мрежа, нашата Академия за млади активисти и стажантска програма в За Земята.

Академията за млади активисти, която ще се проведе септември и октомври, е интересна възможност, чрез която да се развият практически качества у младежите. Тя се състои от три тематични обучения – основи на гражданската активност; воденe на кампании и комуникации; организиране на незабавни действия (direct action) по екологични въпроси. Желателно е да се включат младежи, които ще могат да присъстват на целия обучителен цикъл, за да надградят знанията и уменията си.

Предлагаме и възможност за по-задълбочено включване в работата на За Земята чрез стажантска програма, която ще даде практически опит на студентите, ще им позволи да добият увереност и самочувствие в реалното приложение на уменията си.

Ние вярваме, че младите хора са основният градивен елемент на гражданското общество, но в България те още не са развили напълно своя потенциал. Ето защо искаме да подадем ръка на младите и отговорни хора, които търсят подкрепа в своите начинания. За нас е важно да изградим увереност у младите хора във възможностите на гражданските инициативи за успешни и значими резултати, като ги обучим и им покажем как това се случва на практика.

Не се колебайте и се свържете с нас! Ще съчетаем полезното с приятното, като предадем нашите знания. Сигурни сме, че ще намерите нещо стойностно във всяка една инициатива, която организираме. В дългосрочен план ще допринесем за развитие на гражданското общество от една страна, но също така ще помогнем и за личностното ви развитие.