Хранителна сигурност

Световното население се очаква да нарасне до почти 10 милиарда през 2050 г. и 11,2 милиарда през 2100 г. Повече от половината от това нарастване се очаква да се случи в Субсахарска Африка (на юг от Сахара), където вече една четвърт от населението е недохранено. Както съобщава WRI, като се има предвид нарастването на населението и промените в диетите, светът ще трябва да произведе 69% повече калории за храна през 2050 г. в сравнение с 2006 г.

Климатичните промени усложняват значително проблема. Необичайно високи или ниски температури и екстремни метеорологични явления като суша, наводнения и тропически бури причиняват големи щети на селското стопанство.

Всъщност ФАО изчислява, че в развиващите се страни селскостопанският сектор поема 25% от всички икономически щети, причинени от бедствия, асоциирани с климата. В дългосрочен план повишаването на морското равнище, увеличаването на средните температури и промяната на водния цикъл, предизвикани от глобалното затопляне, ще повлияят на производството на храни на световно равнище.

6.5-BG-300x300 6.4-BG-300x300

food_independence2 food_independence_n

За повече информация:

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз