Подкрепихме младежка европейска декларация за климата

Броени дни преди Европейския съвет на 10 – 11 декември, срещата на високо ниво на лидерите на ЕС, където ще се определи амбицията на ЕС за следващите години до 2030г., ключова междинна цел по пътя за постигане на климатична неутралност към 2050 г., Млади За Земята се включихме в отворено писмо на млади европейски активисти за климата с конкретни искания към управляващите. mika-baumeister-dwgpkr02wpc-unsplash

Уважаеми европейски лидери,

Като представители на младото поколение на Европа, бихме искали да споделим дълбоката си загриженост относно настоящото положение на Европейския съюз. Последните нарушения на човешките права в някои от европейските страни членки са знак за нас, че основните ценности на ЕС – свобода, демокрация, равенство и върховенство на закона, са в опасност. Видимата нестабилност на политическата, социалната и икономическата система поражда страх, че действията относно климата ще бъдат пренебрегнати на предстоящата среща на Европейския съвет. Въпреки че не можем да седнем с вас на масата за преговори, нашето послание е ясно – не излагайте нашето бъдеще на риск.

Европейският съюз се основава на върховенството на закона, за да гарантира човешките права на всички граждани. Подсигуряването на този основен принцип позволява на всяка старна членка на европейската общност да се радва на свобода и гражданска сигурност днес. Въпреки това, няма да посрещнем утрешния ден с надежда, ако действията за справяне с климатичните промени не бъдат приоритизирани по същия начин. Въпреки че мнозина възприемат върховенството на закона и действията за климата като независими сфери – и двете трябва да бъдат в добро състояние, ако таим надежди за безопасно и демократично бъдеще.

Срещата през декември ще бъде момент, в който съдбата ни – на нас младите хора в Европа и по света, ще бъде решена. Ако наистина човешките права са основополагащи за Европейския съюз, то ние ви призоваваме да се застъпите за действия за климата, които позволяват постигането на целта от 1,5°C, като същевременно защитите демократичните принципи и върховенството на закона. Когато Европейският съюз подписа Парижкото споразумение през 2015 г., той се ангажира да ограничи покачването на глобалните температури до края на века до 1,5 °C. Като имаме предвид високите въглеродни емисии на нашия съюз и огромното му богатство, ЕС трябва да бъде лидер в справянето с климатичната криза. Трябва да изпратим ясен сигнал към останалите държави, като увеличим значително приноса си за постигане на целите на Парижкото споразумение, за да избегнем момента, в който климатичните промени стават необратими. Намаляване на парниковите емисии с 55 процента до 2030 г. не е достатъчно. Единствено проценти, които се основават на научни заключения, които изключват въглеродните поглътители и които позволяват постигането на целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C са допустими.

Младите хора по света вече изпитват върху гърба си последиците от климатичната криза. Сега е моментът да превърнем климатичната справедливост в реалност. Ако защитата на човешките права е това, което символизира Европейският съюз, то съюзът трябва да изостави своя подход на „бизнес както обикновено“ и вместо него да изгради система, която да осигури благосъстоянието на планетата и на хората. Климатичната криза не трябва да се приема единствено през призмата на екологичен колапс. На нея трябва да се погледне цялостно и да се разпознае криза на човешките права, която изисква съответната намеса.

Настоящата пандемия ни показа, че можете да се намесвате достатъчно спешно при настъпването на криза. Всички ние трябва да вземем своите уроци от пандемията и на базата на тях да изградим едно по-устойчиво бъдеще, в което върховенството на закона, демокрацията и мерките срещу климатичните промени определят същността на Европейския съюз. Срещата на Европейския съвет не трябва да бъде място за компромиси, а трябва да бъде място, където се демонстрира отговорно лидерство. Превърнете Парижкото споразумение в реалност. Направете така, че нашето бъдеще заслужава да се живее.

С уважение,

Младите европейски активисти за климата

Оригиналното писмо на английски с логата на всички подкрепили го групи може да видите тук.