Покачване на температурите

Според Междуправителствения комитет към ООН по изменението на климата (IPCC) всяко от последните три десетилетия е било по-топло от предходните от 1850 г. насам. Изчислено е, че от времето на индустриалната революция, температурата на земята и океаните се е увеличила средно с +0,85 °C.

Връзката между настоящото глобално затопляне и емисиите от дейността на човека е научно доказана: палеоклиматологията, изследваща климата на Земята в миналото, доказва, че никога не е имало подобно бързо увеличаване на концентрацията на въглерод в толкова кратко време. Концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата през последните 10 000 години е била сравнително стабилна, значително под 300 ppm. Само през последните два века тя е започнала да расте, с рязко увеличение след Втората световна война. В този момент нивата на концентрация на въглероден диоксид са най-високите за последните 800 000 години.

Междуправителственият комитет към ООН по изменението на климата (IPCC) е разработил 4 „представителни пътя за концентрация“ (Representative Concentration Pathways (RCP)), които показват, до каква степен ще се увеличат средните температури при различни нива на емисии и относителна концентрация на въглерод в атмосферата. В сценария “Продължаваме, както досега” (RCP 8.5) се върви към средно увеличение от +3,7 ° C.

Затоплянето не е равномерно: температурите вече са се увеличили с около два пъти над средната глобална стойност в някои райони а в някои райони на Арктика с до четири пъти. Въздействията са огромни и засягат екосистемите на световно равнище.

8.4-BG-300x300 8.2-BG-300x300 8.3-BG-300x300

За повече информация:

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз