Регионалната въвеждаща среща за гр. София

Регионалната въвеждаща среща на територията на град София, се проведе на 9 март в Национален дворец на децата. В нея освен експерти по проекта “Променяме се с климата”, в който участва За Земята, се включиха и представители на институции и експерти по климатичните промени. Важно бе присъствието на ученици и учители от ПГСС „БУЗЕМА“, партньор по проекта за района на столицата.

Обърна се специално внимание на проект на Столична община, свързан с климатичните промени. Представиха се възможностите за участие на млади хора, специалисти и учители, в другите проекти на общината. Експерти по проекта “Променяме се с климата”, споделиха кои са основните елементи от предвидения информационно-образователния онлайн портал. Присъстващите имаха възможност да разберат как ще изглежда съдържанието на портала чрез игри и видеоклипове. Във втората част на срещата, участниците бяха разделени на 3 групи – по една за всяко от следните направления: Климатични промени и околна среда: Климатични промени и сектори от икономиката и градската среда; Климатични промени и човешкото здраве.

Във всяка от групите имаше ученици, експерти по климата, представители на институциите, представители на екипа на проекта. Обсъдиха се проблеми в съответните направления, придружени с дискусии и идеи.

Сред засегнатите теми бяха климатични промени и човешкото здраве, резките промени в температурата, замърсяването на въздуха, почвеното запечатване, старите канализации и необходимостта от информираност, относно аклиматизацията по време на екстремни горещи вълни.

Участниците бяха единодушни, че са необходими информационни кампании на индивидуално и политическо ниво, по отношение на мерките за адаптация към климатичните промени. Обсъдена бяха различни аспекти на опасностите, свързани с климатичните промени. Обърна се внимание на засушаването, довело до влошено качество на реколтата, както и повишената пожарна опасност и нуждата от напояване.

По време на срещата, място намериха още разнообразни проблеми на съвременната градска среда и опазването на околната среда. Основната цел бе повишаване на осведомеността по тези важни за всички нас теми, най-вече с поглед към младите хора, в чиито ръце е бъдещето на планетата.

Регионална въвеждаща среща по проект „Променяме се с климата“ с домакин Професионална гимназия по селско стопанство „БУЗЕМА“, гр. София, 9 март 2022 г.

sofia1-1536x1152

sofia2-1024x768

sofia3-1024x768

sofia4-1024x768

sofia5-1024x768

sofia6