Направи дарение

Можете да направите дарение за конкретна кауза или кампания, или общо в подкрепа на дейностите на За Земята ето така:

1. На банковата сметка на За Земята, като посочите основание за трансфера и ваш телефон или мейл за връзка.

Данни на Екологично сдружение За Земята:

Име: Екологично сдружение За Земята
Адрес: ул Кръстьо Сарафов 24, София 1164
Град / Държава: София, България

Прокредит банк
София-1000, бул.Дондуков 53
BIC:PRCBBGSF
IBAN:BG66PRCB92301045387315

2. Чрез e-pay (изисква регистрация и банкова карта):