За Земята в проекта Пазители на природата

CleaningПазители или Keepers е проект на мрежата Friends of the Earth Europe с участието на За Земята. Проектът представя работата на 22 забележителни личности, посветили се на опазването и възстановяването на природата из цяла Европа. Неуморните усилия на тези хора за съхраняване на биологичното разнообразие и природните ресурси от норвежките фиорди до планините на България са уловени в зашеметяващи снимки и лични истории. Техните вдъхновяващи дела са свързани и подкрепяни от различни организации от мрежата Friends of the Earth.

За Земята и Млади приятели на Земята участват в  проекта Пазители с кампанията за ежегодно почистване в националните паркове на България, провеждана от 1999 година насам.

Желязко МечковMechkov е лицето, което избрахме да представлява чистенията -  дългогодишен организатор, участник, вдъхновител на кампанията и пазител на чистотата в българските планини.

Историите, представени в Пазители, включват усилията за възстановяване на изчезнали популации на костенурки в Кипър; повторното въвеждане и опазване на вълци, рисове и диви котки в редица страни в Европа; борбите на местни общности, изправени пред разрушителното развитие на добивните индустрии в Босна и Херцеговина и Норвегия и още много други.

„Има толкова много истории за разказване… истории, които да разобличат тези, които причиняват конфликтите, истории на хората, които са най-засегнати, но също и тези, които прославят активистите, стоящи на първа линия и посветени на това да разпространяват решения за трансформацията на нашите общества“ – казва Лука Томач от Зелена Акция, автор на снимките и основен двигател за събирането на историите.
Threesome

Историите на всички „пазители“ могат да бъдат намерени на интернет страницата на проекта -  http://natures-keepers.org/

Повече информация за изложбата „Пазители“ в Брюксел – https://www.foeeurope.org/keepers-protecting-nature-europe-061114