Екстремни явления

Едно от въздействията на климатичните промени е увеличаването на броя и интензитета на екстремните метеорологични явления. Въпреки че е трудно да се свърже дадено метеорологично явление с изменението на климата наблюдаваните тенденции, теоретичното разбиране за климатичната система и компютърните модели показват, че глобалното затопляне увеличава риска от подобни явления. Действително повишаването на температурите, увеличаването на количеството водни пари в атмосферата и промените в циркулацията на атмосферата влияят пряко върху топлинните вълни и периодите с екстремни валежи. Статистиките показват, че броя и интензитета на подобни екстремни явления се увеличава през последните години.

Икономическото и социалното въздействие е огромно. Според ФАО природните бедствия са причинили щети за 1500 милиарда долара за 10 години и са причинили смъртта на 1.5 милиона души. Цифрите се увеличават: сега, всяка година се причиняват щети за около 250-300 милиарда долара.

Най-засегнатите райони са развиващите се страни. Според German Watch от десетте най-засегнати държави между 1995 г. и 2014 г. девет са били в групата на държави с ниски доходи или с ниски и средни доходи.

extreme_events_2 extreme_events_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За повече информация:

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз