Недостиг на вода

Наличните водни ресурси, дори и възобновяеми, са ограничени: докато 71% от световната повърхност е покрита с вода, само между 0,3 и 0,5% е питейна. От общото годишно количество вода, отнета от повърхностни или подземни води, 69% са предназначени за селското стопанство, 19% за промишлеността и 12% за общините. Според ПРООН около 700 милиона души в 43 страни днес страдат от липса на вода и почти една пета от населението на света живее в райони с физически недостиг на вода.

Ситуацията в бъдеще само ще се влошава, поради нарастването на населението и климичните промени, които водят до намаляване на наличните водни ресурси. Промяната в цикъла на водата, причинена от глобалното затопляне, с намалени валежи и увеличаване на изпаренията в световен мащаб и други взаимосвързани въздействия от изменението на климата, като топене на леда и свиване на площта на ледниците (които са важен резерв на вода), силни валежи и наводнения (по време на които водата бързо се влива в океаните и е трудно да бъде задържана за човешка употреба), замяната на снега с дъжд и т.н., представляват нарастваща заплаха за водната сигурност.

Смята се, че до 2025 г. почти половината от населението на света ще живее в райони под воден стрес и до 1,8 милиарда души в страни или региони с краен недостиг на вода. Най-силно засегнатата област в света е Близкият изток и Северна Африка, където физическата липса на вода и прогнозираното въздействие на климатичните промени се свързват с изключително неустойчивото използване на наличните ресурси.

1.6-BG-300x300 1.5-BG-300x300 1.3-BG-300x300 1.2-BG-300x300

За повече информация:

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз