Обучение „Как да бъдем активни граждани?“

Как да бъдем активни граждани – обучение за младежи

12, 13, 14 септември 2014, района на с. Медвен

active

Екологично сдружение “За Земята” търси младежи със сърца, умове и ръце, обърнати към природата, за да се впуснем заедно в едно ново приключение – създаване на младежка мрежа на организацията.

Част от процеса за изграждане на мрежата Млади приятели на Земята са серия от обучения, които да подготвят младите хора за активно участие в гражданския природозащитен сектор. Те ще включват три модула: 1. основи на гражданската активност; 2. работа по проекти – финансиране и мениджмънт; 3. комуникация и създаване на креативни кампании. Желателно е участието и в трите модула, като всички разходи се покриват от За Земята.

Първият ще се състои на 12, 13 и 14 септември извън София, в района на архитектурен резерват Медвен в Централна Стара Планина. Там ще научите за смисъла на държавността, как се създават закони, каква е ролята и участието на гражданите в законодателния процес, какви са местните и международни модели за гражданско включване в управлението и вземането на решения, какви са гражданските ви права и какво е да си добър гражданин и държавник. Ще влезем в ролята на политици, ще тълкуваме и създаваме закони, и ще си говорим за мехaнизмите на въздействие върху държавата, които всеки един от нас може да упражнява. Всичко това ще бъде обяснено и в контекста на неправителствения сектор.

Ако това ви заинтригува и сте на не по-малко от 18 и най-много на 30 години, кандидатсвайте за обучението, като попълните следния формуляр и го върнете на dragomira[at]zazemiata.org до 07 септември (включително).

Одобрените кандидати ще получат потвърждение на 08 септември. Пълната програма, информация за мястото на обучението и други организационни детайли ще бъдат изпратени до избраните участници.

За Земята отговаря за всички разноски, свързани с обучението, включително пътуване, нощувки и прехрана на участниците.