Регионална въвеждаща среща в Бургас

Срещата по проекта “Променяме се с климата”, в който участва За Земята, в град Бургас, се проведе на 23 март в СУ „Константин Петканов“. Участие в нея взеха не само учители и ученици, които се вълнуват от темите на проекта, но и представители на институции, организации и експерти. Последните изразиха своята готовност да допринесат за реализацията на проектните дейности и да работят по проблеми, свързани с климатичните промени.

Традиционно беше разгърната идеята за онлайн информационно-образователен портал. На участниците се представиха тематични материали под формата на образователни игри и презентации. Заформиха се дискусии по групи, които обсъдиха ключови проблеми в следните направления – Климатичните промени и околна среда; Климатичните промени и секторите от икономиката и градската среда; Климатичните промени и човешкото здраве.

Във всяка от групите имаше ученици, експерти по климата, представители на институциите, представители на екипа на проекта. След обсъждане на проблемите в рамките на групата, всяка от тях представи своите виждания и идеи – дискутирани и допълвани от всички присъстващи. Направени бяха изводи във връзка с промени в местния климат.

През последните 10 години се наблюдава засушаване през лятото и големи температурни амплитуди. Задълбочава се процесът на опустиняване и засоляване на почвите. Чести стават наводненията, особено през зимните месеци, което увеличава вероятността от бедствия.

По време на разговорите в групи се обсъдиха различни фактори, които влияят на човешкото здраве. Използват се печки на твърдо гориво, допринасящи за влошено качество на въздуха. Намаляват зелените площи с цел застрояване на терените, което води до повишена запрашеност и по-високи температури в градската среда. Необходимо е промотиране на „споделен транспорт“, електрически мотори, скутери, велосипеди. Замърсяването отблъсква туристите, както и повсеместния цъфтеж на водораслите, заради по-топлото време, като това продължава и по-дълго време. Отпадъците от танкерите замърсяват морската вода и плажовете, както и редица животински и растителни видове. Съществуват редице нерегламентирани сметища.

Местните споделиха, че се наблюдава удължаване на летния сезон, което в известна степен това е положително явление, тъй като облагодетелства развитието на бизнеса на хората в региона и тяхното препитание.

Регионална въвеждаща среща по проект „Променяме се с климата“ с домакин СУ „Константин Петканов“, гр. Бургас, 23 март 2022 г.

DSC2898-scaled-1-1024x680

DSC2901-scaled-1-1024x680

DSC2906-scaled-1-1024x680

DSC2925-scaled-1-1024x680

DSC2941-scaled-1-1024x680

DSC2945-scaled-1-1024x680