Регионална въвеждаща среща в община Тунджа

Регионалната среща на територията на община Тунджа се проведе на 24 март с участието на педагогически специалисти, експерти от местни неправителствени организации, представители на бизнеса, свързан със селското стопанство и други. Ключова роля в събитието имаше и местният партньор по проекта „Променяме се с климата” – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново.

По време на срещата бе представено актуалното състояние на основни сфери, свързани с биологичното разнообразие в общината, които са засегнати от климатичните промени. Обсъдиха се предизвикателствата, свързани със селското стопанство и водите, отново във връзка с измененията на климата.

Експерти по проекта „Променяме се с климата” споделиха основните послания от водещи международни и национални документи, свързани с климата, както и различни образователни игри и материали, създавани по проекти на екологично сдружение „За Земята“ и други. Обърнахме внимание на възможностите за въвеждане на образование в училищата на тема климат.

Във втората част на срещата всички участници бяха разделени на 3 групи. Всяка група беше свързана с едно от ключовите направления: Климатични промени и околна среда, Климатични промени и сектори от икономиката и градската среда, Климатични промени и човешкото здраве. Във всяка от групите имаше ученици, експерти по климата, представители на институциите, представители на екипа на проекта. Всяка група представи своите виждания и идеи след обсъждане. Откроиха се теми за бъдещи разговори и анализи във връзка с промени в местния климат, принудителното изсичане на дървета, засушаването и засилването на ветровата ерозия, както и опасността от наводнения и градушки.

На фокус бяха проблеми, характерни за територията на община Тунджа. Изсичането на дърветата покрай шосетата е само един от тях, а последствията от него водят до нарастване на силните ветрове и ветровата ерозия. Проведени са акции за засаждане на дървета, но не е ясно в каква степен насажденията оцеляват във времето. Честите засушавания са причина за ниско плодородие в региона, повишаването на температурата застрашава специфични за местността растителни видове.

Промените в климата често стават причина за измиране на рибата поради намалено количество на разтворен кислород във водата, а повишаването на температурата във водоемите води и до задушаване на рибата. Това в изключително жалко предвид, че община Тунджа е втора по улов на риба в България.

Регионална въвеждаща среща по проект „Променяме се с климата“ в град Ямбол, с домакин ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново , 24 март 2022 г.

DSC2981-scaled-1-1024x680

DSC2993-scaled-1-1024x680

DSC3000-scaled-1-1024x680

DSC3057-scaled-1-1024x680

DSC3049-scaled-1-1024x680