Активирани!

P1070351Успешно завърши първият модул от обучението “Как да бъдем активни граждани”, организирано от Екологично сдружение “За Земята” по проект Млади приятели на Земята. В триднeвния тренинг, който се проведе между 12 и 14 септември 2014 край село Медвен, Котелски Балкан, взеха участие 22 младежи от различни краища на страната: София, Пловдив, Варна, Кюстендил, Несебър, Добрич, Елхово, Балчик, Стара Загора, Хасково, Благоевград и Казанлък.

 Чрез формални и неформални методи за обучение участниците научиха за структурата и устройството на държавата и начините за активно и ефективно включване на гражданите в процесите по законотворчество и вземане на решения.

Най-голям интерес предизвика симулацията на заседание на парламентарна комисия за обсъждане на предложение за промяна в конкретен закон. Младежите успяха да приложат на практика знанията от предходните дни в ролите на депутати от различни парламентарни групи, предствители на министерства, експерти, граждански активисти и наблюдатели, журналисти. Казусът, който разискваха, беше избран от самите тях — идеи за законодателни промени в Закон за народната просвета. С ентусиазъм за активно участие младежите до късно се подготвяха и разискваха темата, за да вникнат в конкретиката на правната теория, процедури и стилистиката на парламентарната реч. Резултатът беше не само придобит реален опит, но и вдъхновение и инициативност за бъдеща съвместна работа в младежка мрежа.

Модулът “Основи на гражданския активизъм” е първият от обучението „Как да бъдем активни граждани“. Следват още два модула на тема: “Работа по проекти–финансиране и мениджмънт” и “Работа с медии, комуникация и създаване на креативни кампании”.

Обучението цели да подготви младежи за работа в неправителствения сектор, както и в младежката мрежа на организацията, като повиши личния им капацитет и желание за про-активното включване в опазването на природата.

Галерия със снимки от обучението.