Мисия и Визия

ЕС ЗА ЗЕМЯТА е независима, неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за чиста околна среда, екологична справедливост и устойчиво използване на природните ресурси.

Водещите принципи, на които се основава работата на За Земята са: природосъобразен и равнопоставен живот, солидарност и взаимопомощ, дух на сътрудничество, консенсусен модел за взимане на решения, екологична и социална справедливост.

Член сме на международната мрежа Friends of the Earth (Приятели на Земята), която обединява 74 организации, 5000 местни активистки групи и над 2 милиона поддръжници от цял свят. Заедно водим кампании по най-наболелите екологични и социални конфликти по света и у нас. Оспорваме настоящия модел на икономическа и корпоративна глобализация и предлагаме алтернативи за устойчиви общности с отговорно отношение към хората и околната среда.

 

Целите на сдружението са:

А/ да създава и предлага алтернативни модели за разрешаване на екологични проблеми;

Б/ да изгради ефективна система на взаимодействие между съществуващите неправителствените екологични организации в България и в чужбина за съвместни природозащитни действия;

В/ да събира и разпространява информация свързана с проблемите на околната среда;

Г/ да дава гласност на такава информация чрез подходящи форми;

Д/ да формира природозащитна култура, и да съдейства за повишаване на общественото съзнание относно застрашеното състояние на живота на планетата;