Акция „Любовта минава през стомаха“ – 14.02.2015г.