Чистене 2017 завърши с пълни чували и по-чист Балкан

Инициативата на ЕС За Земята Почистване 2017 в ПП Българка и НП Централен Балкан приключи успешно с много участници и много почистени места в териториите на двата парка. От 04 до 10 септември в Чистенето се включиха около 70 човека, които заедно събраха 14 тона отпадъци в здрави сезалови чували, които са извозени до легални инсталации за съхранение или третирането им.
Доброволците бяха от цялата страна, като най-многобройни бяха групите от Пловдив, Стара Загора и София. Най-младият участник беше на 7 години, а най-възрастният на 53. Включиха се хора с най-различни професии и от много разнообразни среди: ученици, студенти, лекари, юристи, инжинери, техници, научни работници, предприемачи, IT специалисти, дизайнери, икономисти, счетоводители, преподаватели в университети, еколози, обединени от стремежа към чиста и съхранена природа.

Тази година бяхме изумени от големите количетва отпадъци в горите, където се провежда сеч.  След дървосекачите  остават много боклуци - пластмасови бутилки, опаковки от храни, туби с масла и горива, които са опасен отпадък. „Само в горите с FSC (Forest Stewardship Council) сертификат има специално изискване към събирането и отстраняването на отпадъците след напускане на сечището от дърводобивната фирма. В останалите случай няма никакво изискаване и контрол относно отпадъците, които се генерират по време на сеч. Така от никого не се търси отговорност за замърсяването – нито от горското стопанство, нито от фирмата-изпълнител на добива. Това трябва да се промени!” коментира Данита Заричинова от За Земята.

Около хижите и различни съоръжения за отдих  намерихме много строителни отпадъци, включително опасни – начупени тръби и плоскоти от етернит, който е азбестоциментова смес. Изхвърлянето на стиропор в природата е особено опасно. Материалът се натрошава на малки топчета, които се разпространяват на огромни площи чрез вятъра. Попадат в реки, езера, дълбоко в горите, където могат да бъдат погълнати от животните, заблудени, че стиропорените топченца са храна. „Много често след ремонт на хижа или демонтиране на нелегални постройки, строителните отпадъци се набутват в най-близкото дере с гора, където изчезват от погледа, но остават да създават дългосрочен стрес върху екосистемата” споделя Кристиян Найденов от За Земята. Фирмите, които извършват ремонти не са контролирани достатъчно за отпадъците от органите на Парковете. Предвид че предстоят още ремонти по хижите, както и строежи на беседки и заслони,  от За Земята настояваме за повече контрол върху това как и къде се хвърлят отпадъците при такива дейности.

„На хижа Триглав боклукът в сметището беше пресен - имаше доста боклук от преди 5 години. Това показва, че практиката на изхвърляне на отпадъка на хижата в дупка изкопана недалеч продължава, което е крайно обезпокоително”отбелязва Драгомира Раева от За Земята.

Споделяме с радост, че всички боклуци събрани в местността Узана са извозени към сепарираща инсталация със съдействието на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“- Габрово. Те се заеха всичко събрано да бъде разделено и възможно най-много ресурси да се рециклират. Металните отпадъци събрани на Узана, хижа Триглав и хижа Мазалат, също са върнати в специализирани пунктове, след което ще бъдат преработени. Част от тях са отделени за употреба от собствениците на хижите. Така от За Земята реализираме своето послание „Не боклук, а ресурс”, като прилагаме принципите на кръговата икономика.
Изказваме специални благодарности към Дирекцията и служителите на НП Централен Балкан, които ни помогнаха за качване на продукти и за извозване на боклуците от хижите Мазалат и Триглав. Благодарим и на стопаните на хижи Независимост, Мазалат и Триглав за подкрепата и гостоприемтсвото.  Огромно признание за всички доброволци, които бяха с нас за 19 поредна година с жива енергия, плам и вяра в общата ни кауза за чисти планини.

През 2018 година За Земята ще отбележи 20 години на кампанията „Боклукът – в раницата”, за което вече планираме разнообразни и интересни дейности.

Ще се видим отново тогава!

Благодарим на Opens external link in new windowНП „Централен Балкан“, Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“- Габрово, Opens external link in new windowTimeHeroesOpens external link in new windowSmart OrganicOpens external link in new windowMusala Food Company, както и на всички включили се в инициативата, за оказаната подкрепа!

Почистване в НП Централен Балкан и ПП Българка 2017 се осъществява с подкрепата на проект Училище за устойчиво развитие и активизъм, който реализираме с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на това събитие и на представените в него материали не отразяват позицията на Европейския съюз. Европейският съюз не носи отговорност за предоставената информация по време на събитието.