Финален разказ за Mock COP26

БЪЛГАРИЯ делегатиРадостина и Димитра от Млади За Земята бяхме българските делегати на Mock COP26 – глобална младежка виртуална конференция за климата, целяща да осмисли и запълни празнотата на отложения за 2021 г. COP26. Конференцията събра делегати от 140 държави, които представиха и гласуваха политики и мерки, които сега са включени в изготвения правен Договор. Юридически екип, включващ адвокати от ClientEarth и COP26andbeyond работеше с нас, за да формализира изявленията ни в Договор, който дава възможност на страните да приемат в закон изискваните политики на Mock COP26.

Като делегати направихме видео обръщение от името на нашата страна, участвахме в дискусии върху политиките и мерките и гласувахме измененията, които бяха включени в правния договор, достъпен на английски на: https://www.mockcop.org/treaty/.

Пет са основните теми, разработени в Договора, които ще обсъдим и в петък (виж по-долу):
- Климатична справедливост
- Климатично образование
- Физическо и психично здраве
- Устойчиви на климата общности
- Цели за климата и национални приноси (NDCs)

Делегатите желаем правителствата по света да приемат Договора и да засилят амбицията си за климата, приоритизирайки включените политики преди COP26 в Гласгоу. С тях заявяваме и искането си да получим място на масата за преговори. Затова и ще споделим Договора с българския министър-председател и с президента, както и с политици на местно ниво, така, че да започнат да работят за приемане на включените политики и мерки.

Ако искате да чуете още от впечатленията ни за MockCOP26, както и визията ни за климата и климатичната криза, гледайте лайфа ни заедно с Петъци за бъдеще България, този петък, 15 януари, от 14 ч. в инстаграм профила на За Земята и във фейсбука на Петъци.
136483007_863797467721456_2955825928708989034_o

***
За да надникнете „зад завесите“ споделяме пример от дискусиите преди гласуването на финалните мерки.

Мярка 115: “На национално и международно равнище съдилищата трябва да признаят цялостното и умишлено унищожаване на околната среда, от която зависи човечеството, като престъплението екоцид, за което трябва да бъде потърсена отговорност.”

Според нас това е добра политика, но все пак приоритетна трябва да бъде превенцията, не наказанието. Правно-обвързващото изискване трябва да бъде да не се разрушава околната среда на първо място, но сме съгласни, че един от начините да се случи това е чрез определянето на тежки наказания за неспазването му.

Други делегати също подкрепиха предложената политика като например Южна Африка коментира необходимостта да се прецизира дефиницията за екоцид, така че да бъде ясно кое действие е нелегално, за да не бъде използвано в полза на нарушителите.

Така и стигнахме до финалната версия:
“Всяка държава въвежда закон, който прави мащабното и умишлено унищожаване на околната среда, от която зависи човечеството, престъпление екоцид с наказания, подходящи за неговата тежест и последиците за човечеството, и в допълнение, подкрепя въвеждането на ново международно престъпление екоцид, което може да бъде преследвано като престъпление в Международен наказателен съд.”