Как идеите се превръщат в проекти

P1080167На 25 и 26 октомври в село Енина, в подножието на Стара планина, се проведе вторият модул“Работа по проекти–финансиране и мениджмънт”  от обучението „Как да бъдем активни граждани”, организирано от Екологично сдружение “За Земята” по проект Млади приятели на Земята.

По време на обучението младежите се запознаха с историята на екологичните неправителствени организации в България; успешни проекти и кампании от българската природозащита и в частност на „За Земята”; цикъла на проектния мениджмънт и с подхода на логическата рамка, който е основен инструмент при планирането и управлението на проекти.

P1080189Особено полезна се оказа ролевата игра за фондонабиране, поставяща участниците в реална ситуация от предстоящата кампания на „За Земята” за набиране на средства за Почистване в национален парк „Пирин” през 2015г.

Кулминацията на обучението беше представянето на проектни идеи на природозащитна тематика от всеки един от участниците посредством метода „пазар на идеи”. Младежите получиха еднакъв брой виртуални пари, с които да оценят идеите, които им допадат най-много. След това своеобразно гласуване бяха избрани три идеи, които да бъдат разработени от участниците. Разделени на три екипа младите активисти анализираха проблемите, определиха целите и мероприятията/дейностите, които трябва да се предприемат, планираха разходите и започнаха изготвянето на проектните предложения.

Заредени с нови сили и ентусиазъм младежите ще продължат работата си по разработването и изпълнението на своите проекти.

Пълната галерия със снимки от обучението можете да видите тук.