Младежки фестивал „За Земята“

Фотографиите са заснети от Здравко Йончев като част от програмата му за фотографска подкрепа на събития с обществена полза АртФотоФонд. www.zdravkoyonchev.org.