Покачване на морското равнище

Междуправителственият комитет към ООН по изменението на климата (IPCC) оценява, че между 1901 и 2010 г. нивото на морското равнище се е покачило с около 20 см. в световен мащаб, със силни местни различия. От 90-те години на миналия век тази тенденция се ускорява драматично с годишна средна стойност от 3,2 мм. IPCC изчислява, че при сегашното ниво на емисиите средното покачване на морското равнище ще бъде 24-30 см през 2065 г. и 40-36 см през 2100 г. Дори ако отделянето на емисии бъде преустановено днес, въздействията им ще продължат да се усещат в продължение на векове.

Непосредствените причини за покачването на морското равнище са както топенето на ледниците, така и температурното разширяване на водата, дължащо се на глобалното затопляне. Много крайбрежни райони са изложени на риск от ерозия, наводняване и засоляване на подпочвените води. Най-малко осем малки острова в Тихия океан вече са изчезнали, може би повече. Анализ на Climate Central установи, че при сегашните нива на емисиите до края на века до 650 милиона души могат да живеят на земи под морското равнище или редовно да бъдат наводнени. Сред най-уязвимите райони са бедните и гъсто населени страни, особено в Азия, като Бангладеш и малките тихоокеански острови. Осем от 10-те най-големи града в света са в близост до брега, според Атласа на океаните на САЩ и следователно са потенциално изложени на риск.

sea_level_rise_2 sea_level_risen

За повече информация:

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз