Суша

Определенията за сушата варират според приетите критерии. Междуправителственият комитет към ООН по изменението на климата (IPCC) говори за четири типа суша: метеорологична, което е удължен период на необичайно ниски валежи; селскостопанска, когато влажността на почвата е ниска; хидрологична или необичайно намаляване на повърхностните и подпочвените води; и екологичнасуша – комбинация от останалите.

В бъдеще, според IPCC, земите, засегнати от екстремална суша, ще се увеличават с между 10-30%, от днешните 1-3% до 30% през 2090 г. Основният двигател е промяната на водния цикъл, дължаща се на глобалното затопляне: дори да се очаква, че се увеличават дните с изключително високи и ниски валежи, средностатистически ще преобладава тенденцията към засушаване.

Въздействията на сушата и засушаването върху човешкото общество са многобройни. От 1900 г. смъртността, свързана със засушаването, възлиза на повече от 11 милиона души, а повече от 2 милиарда души са били засегнати от нейните последиците. Намаленият достъп до чиста вода е основната или съпътстваща причина за повечето заболявания и смъртни случаи. Както съобщават от OCHA, един от най-засегнатите райони е Сомалийският полуостров: към момента хората, принудени да мигрират заради проблеми, свързани със сушата, възлизат на 3,7 милиона, докато 14,3 милиона живеят в условията на тежка продоволствена несигурност.

draught_2 draught

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За повече информация:

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз