Включете се в летния лагер на YFoEE в Кипър!

Тази година домакин на годишния лагер на мрежата „Млади приятели на Земята Европа“ (YFoEE) между 3 и 9 септемврище бъде Кипър. Кандидатствайте  за участие тук до 25 май!

17498951_1340148432731383_4855623433917721363_nАко сте на възраст под 30 години и бихте искали да научите повече за това как да станете активист за опазване на околната среда и обществото ни, кандидатствайте, и се присъедините към нас!

Young FoEE, заедно с групи от нашата европейска младежка мрежа от групи, както и различни групи, работещи по темата социална и екологична справедливост, ще се съберат заедно за провеждане на семинари, работни срещи и презентации, диалог, игри и обучение.

Тази година основната тема ще бъде на практикуването на intersectionality – разпознаването и работата за разбиване на свързани форми на потисничество като: расизъм, сексизъм, трансфобията и ableism – като част от нашите кампании за социална и екологична справедливост.

Особено се насърчават да кандидатстват хора, които се чувстват недостатъчно или непредставени в рамките на екологичното движение – например, въз основа на (не)способност поради физически или психически увреждания, етническа принадлежност, сексуална ориентация, пол или страна на произход.

В YFoEE се осигуряват безопасни, подкрепящи пространства и се насърчава включването на всички. Летният лагер ще се проведе на английски, но може да се предостиви и езикова подкрепа (моля да посочите това във формуляра си).

Young FoEE ще покрие разходите за храна и настаняване в летния лагер, както и разходите за пътуване до там и обратно.