DSC00145

Интерес разказ как са били отгледани фиданките подходящи за биоовощарство