DSC00210

Подготовка на последната дренажна система за деня