Симулация COP в София

Фотографиите са заснети от Светлана Михова