Младежки лагер на природозащитници от цяла Европа за първи път в България

kartinka za web novina 05.08Членовете на Млади приятели на Земята Европа (Young Friends of the Earth Europe) от общо 18 европейски страни ще се срещнат в България за eжегодния летен лагер на мрежата. Домакин на събитието е За Земята. В лагера ще се включат 8 младежи от България, които са ядрото на мрежата Млади приятели на Земятa у нас . Чрез дискусии и работилници младежите ще обмененят опит, знания и умения за провеждане на кампании за подобряване на земеделските практики в Европа. Една от основните дискутирани теми ще бъде как Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестции между ЕС и САЩ (ТПТИ) ще се отрази на качеството и безопсаността на храните в Европа.

Срещата на младежите ще се състои между 14 и 20 август в местността Чатъма на брега на язовир „Голям Беглик“. Активистите ще обсъдят широк спектър от проблеми на храните и селското стопанство, пред които е изправена Европа и ще планират заедно кампании за ефективни, трайни, местни решения.

Сред най-актуалните въпроси са генно модифицираните организми (ГМО) и възможността за навлизането им в Европа през задната врата чрез нови споразумения в ТПТИ. За разлика от класическите търговски споразумения основната цел на ТПТИ не е намаляване на митата, а премахването на нетарифни бариери или така нареченото „уеднаквяване на стандартите”. Така без изрично да се говори за ГМО по силата на споразумението, всичи разрешени за отглеждане ГМО в САЩ, включително тези влагани в храни и фуражи, ще станат легални в Европа.

Ивайло Попов от За Земята коментира „Опасенията, че споразумението за свободна търговия със САЩ би подкопало обществените мерки за безопасност на храните, бяха приемани с насмешка от еврокомисаря и други отговорни лица, представляващи Европа в преговорите. Те твърдяха, че безопасността на храните и в частност темите за ГМО няма да бъдат предмет на ТПТИ. Изтеклите преди дни документи обаче, показват, че обществото има пълното право да бъде притеснено. Зад затворени врати, преговарящите изглежда отслабват европейската мрежа за безопасност на храните, за да се позволи на големия бизнес да направи по-големи печалби.“