Регионална въвеждаща среща в Берковица

Регионалната въвеждаща среща за гр. Берковица по проекта „Променяме се с климата“, в който участва За Земята, се състоя na 15 март в STEM център на ОУ „Никола Вапцаров“. В нея участваха представители на институции, учители, родители и експерти от проекта.

Срещата започна с представяне на училището, проектите, по които то работи и възможното обучение, което цели да въведе във връзка с климатичните промени.

Експерти от “Променяме се с климата” обясниха идеите и задачите в рамките на проекта. Присъстващите представителите на институции и организации изразиха своята подкрепа и осъзнатост към важността за темата, както и готовността си да участват в реализацията на проектните дейности.

Присъстващите имаха възможност да научат повече за информационно-образователния портал към проекта, както и за структурата и съдържанието на основните тематични области в него. Отделните части на портала бяха онагледени с примери, игри и видеоклипове.

Обсъдиха се възможностите за въвеждане на образование, свързано с климатичните промени в училище чрез регламентите на Държавният образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, който определя: същността и целите; начините и формите за осъществяване; рамковите изисквания за резултатите от обучението и интердисциплинарния и взаимосвързан характер на темите и проблемите, със специален фокус върху темите, свързани с климата.

Във втората част на срещата участниците бяха разделени на три групи, разглеждащи следните ключови направления: Климатични промени и околна среда: Климатични промени и сектори от икономиката и градската среда; Климатични промени и човешкото здраве. Във всяка от групите имаше ученици, експерти по климата, представители на институциите, представители на екипа на проекта.

Вижданията и идеите на всяка от групите бяха представени след обсъждане на проблемите, за да се дискутират и допълнят от останалите участници. На преден план излязоха климатичните промени и човешкото здраве. Местните споделиха за опасността от продължителни мъгли, които задържат замърсители във въздуха. Високата влажност на въздуха, от друга страна, може да причини астма.

Хората от региона съобщиха за инвазия на насекоми по дървета и унищожаването им.

Наблюдават се болни иглолистни видове и замираща кестенова гора. Това се случва на фона на неправомерно изсичане на дървета и слаби темпове на залесяване.

Регионална въвеждаща среща по проект „Променяме се с климата“ с домакин 1 ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Берковица, 15 март 2022 г.

berkovitsa-1-scaled-1-1024x680

berkovitsa-2-scaled-1-1024x680

berkovitsa-3-scaled-1-1024x680

berkovitsa-5-scaled-1-1024x680

berkovitsa-6-scaled-1-1024x680

berkovitsa-4