Регионална въвеждаща среща в община Свищов

Регионалната среща за територията на община Свищов по проекта „Променяме се с климата“, в който участв и За Земята, се състоя на 18 март в комплекс „Фолклорен извор“ с. Царевец. Сред взелите участие в нея са представители на община Свищов, РИОСВ Велико Търново, педагогически специалисти, експерти по проекта и други.

Срещата откри директора на училището домакин – СУ „Цветан Радославов“, Свищов. Представена беше дейността на училището в сферата на образованието за околна среда. Проектът „Променяме се с климата“ бе на свой ред презентиран от експертите, работещи за неговата реализация.

В първата част от срещата участниците се запознаха със съдържанието на предвидения по проекта информационно-образователен онлайн портал. Г-н Николай Петков, експерт по климатичните въпроси, наблегна на основни послания от водещи международни и национални документи, свързани с климата. Той презентира различни образователни игри и материали, създавани по проекти на екологично сдружение „За Земята“ и други проекти.

Участниците в срещата обсъдиха възможностите за въвеждане на образование по климатичните промени в училище. То може да се осъществи чрез регламентите на Държавният образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Във втората част присъстващите бяха разделени на 3 групи, всяка група свързана с едно от ключовите направления: Климатични промени и околна среда: Климатични промени и сектори от икономиката и градската среда; Климатични промени и човешкото здраве. След обсъждане на проблемите в рамките на групата, всяка група представи своите виждания и идеи – дискутирани и допълвани от всички участници.

Материал за бъдещи разработки и дискусии се оформи по темите, свързани с промени в местния климат, повишаване на температурата и промяната в цикъла на сезоните, екстремни природни явления и влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве и градската среда. Промяната на климата е причина за стрес (физиологичен и психически), а използването на климатици (голяма разлика между стайната и външната температура) е особено опасно за здравето. Заради меката зима се наблюдава разпространението на респираторни вируси, а повишаването на температурата е причина за увеличаване на бактериални инфекции.

Обсъдени бяха последствията от измененията в климата, които влияят на околната среда, селското стопанство и биоразнообразието. Наблюдава се нехарактерно поведение на някои видове (хибернация, миграция), а други променят местообитанията си. Отоплението през зимата е причина за увеличаване на замърсяването с твърди прахови частици. Осъществени са програми за залесяване, но тяхната реализация не е достатъчна, за да бъде решен проблемът със замърсения въздух. Присъстващите изразиха категорично желание да дадат гласност на посочените проблеми, за да се работи по справянето с последствията от тях. Това е и основната мисия на проекта “Променяме се с климата”.

Регионална въвеждаща среща по проект „Променяме се с климата“ с домакин СУ „Цветан Радославов“, гр. Свищов, 18 март 2022 г.

svishtov-1-scaled-1-1024x680

svishtov-2-scaled-1-1024x680

svishtov-3-scaled-1-1024x680

svishtov-3-scaled-1-1024x680

svishtov-5-scaled-1-1024x680

svishtov-9-scaled-1-1024x680

svishtov-11