Загуба на биоразнообразие

Промените в температурата, окисляването на океаните, покачването на морското равнище, сушата и екстремните метеорологични явления оказват отрицателно въздействие върху световното биологично разнообразие, особено в райони, където е по-уязвимо: това предполага заплаха за растителните и животинските видове и промени в биомите (бързо преобразуване на една екосистема в друга, например от тропическа гора до савана).

Изследване, осъществено от лабораторията за реактивни двигатели, Caltech, по договор с НАСА, е идентифицирало сред най-уязвимите райони: Хималаите и Тибетското плато, Мадагаскар, Средиземноморския регион, южните части на Южна Америка, Големите езера и Големите равнини в Северна Америка. северната и южната тайга и бореалните гори.

Загубата на биоразнообразие, предизвикана от климатичните промени, прави още по-наложително опазването на районите с голямо биоразнообразие. Докладът на Междуправителствения комитет към ООН по изменението на климата (IPCC) посочва, че Латинска Америка е една от най-големите области с концентрация на биологичното разнообразие, където въздействието на климатичните промени се очаква да увеличат загубата на биологично разнообразие. Националният парк Yasuni в еквадорската амазонска джунгла е пример за “гореща точка” на биоразнообразие, която трябва да бъде защитена: тя е една от най-разнообразните екосистеми в света.

biodiveristyloss5.4-BG-300x300

За повече информация:

Екологична чувствителност и изменение на климата

Регионалните последици от изменението на климата върху биологичното разнообразие

Биоразнообразието на парк Yasuni

IUCN Red List – species susceptibility to climate change impacts

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз

Проекта е финансиран от програмата Еразъм+ на Европейски съюз